Gegevensbescherming

Veilige gegevens – heldere procedures

De bescherming van persoonlijke gegevens is voor B+S meer dan louter een wettelijke verplichting. Het wordt eerder aanzien als een klantvriendelijk kwaliteitskenmerk en is van uitermate groot belang bij het ontstaan van nieuwe handelsbetrekkingen en -procedures.

Zelfbesef

Als gegevensverwerkende instantie zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Duitse Wet op de Bescherming van Persoonlijke Gegevens (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) en aanvullende bepalingen rond gegevensbescherming uit vele andere wetgevingen, zoals de telecommunicatiewetgeving.

Wij aanzien gegevensbescherming niet enkel als een wettelijke verplichting, maar ook als een bedrijfspolitieke opdracht en een klantvriendelijk kwaliteitskenmerk. Daarom is de gegevensbescherming bij ons al jarenlang een goed georganiseerd feit. Wij beschouwen alle gegevens en inlichtingen als even belangrijk en beschermen dus zowel de persoonlijke gegevens van onze medewerkers, klanten, leveranciers en andere handelspartners als hun en onze bedrijfsgegevens.

Wij verwerken de gegevens enkel voor zover zulks doelmatig is. Alle medewerkers die met persoonlijke gegevens omgaan zijn conform § 5 van de Duitse Wet op de Bescherming van Persoonlijke Gegevens (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) verplicht tot geheimhouding en ook ter zake geschoold. Dankzij de organisatorische en technische maatregelen conform § 9 van de Duitse Wet op de Bescherming van Persoonlijke Gegevens (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) en de bijlage voldoen wij aan alle vereisten van de Duitse Wet op de Bescherming van Persoonlijke Gegevens (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) wat betreft de beveiliging van de gegevensverwerking.

Onbevoegden hebben geen toegang tot onze gegevensverwerkende computers en kunnen onze systemen niet gebruiken. Enkel bevoegde medewerkers hebben toegang tot onze gegevens, de verwerking ervan en de overdracht ervan. Met deze doelstelling voor ogen worden tevens veelvuldige controles uitgevoerd en wordt de beschikbaarheid van de gegevens beveiligd. Indien wij gegevens verwerken in opdracht van derden, dan gebeurt dat enkel op aanwijzing van de opdrachtgever conform § 11 van de Duitse Wet op de Bescherming van Persoonlijke Gegevens (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) op basis van een schriftelijke opdracht waarin de aard en wijze van de gegevensverwerking, de toe te passen organisatorische en technische maatregelen, eventuele verhoudingen met onderaannemers, alsook de verantwoordelijken voor de verschillende opdrachten vastgelegd worden.

Garantie voor kaartgegevensbescherming

In het belang van onze klanten en van de veiligheid van de “Cardholder Data Environment (CDE) verklaren wij, B+S Payment Europe SPRL, hierbij verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van de kaartdata die in ons bezit zijn of die wij voor onze klanten opslaan, verwerken of overdragen.

Gebruik van het online aanbod

De persoonlijke gegevens van de gebruikers van ons online aanbod worden slechts verwerkt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de aangeboden diensten. Het gebruik van het online aanbod kan in principe ook anoniem gebeuren, tenzij het om door logins beveiligde delen of diensten gaat. Daar dient u zich wel met uw persoonlijke gegevens te registreren. Dit alles betekent dat u uw ware identiteit niet hoeft prijs te geven. Als u bijvoorbeeld de nieuwsbrief bestelt, vragen wij u naar uw naam en andere persoonlijke gegevens. Het staat u echter volkomen vrij om deze gegevens al dan niet in te voeren. Uw informatie wordt opgeslagen op servers die specifiek beveiligd zijn. Die servers zijn slechts toegankelijk voor enkele bevoegde personen die gelast zijn met het technische, commerciële of redactionele onderhoud van de servers.

Opslaan van IP-adressen

Uw IP-adres wordt met het oog op de optimalisering van de webpagina als een pseudoniem opgeslagen, zodat een duidelijke verbandlegging met uw identiteit niet mogelijk is. Omwille van de bedrijfsveiligheid worden handelingen zeven dagen bewaard op basis van het IP-adres en vervolgens volledig gewist.

Links naar andere aanbieders

Onze internetpagina’s bevatten ook links naar internetpagina’s van andere aanbieders, die niet door onze gegevensbeschermingsverklaring worden gedekt. Wij kunnen niet nagaan of de beheerders van die pagina’s de bepalingen rond gegevensbescherming nakomen. Bij een bezoek aan zulke internetpagina’s dient u zich daarom eerst te informeren over de op die pagina’s geldende bepalingen rond gegevensbescherming.

Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel binnen BS PAYONE GmbH en de met ons verbonden ondernemingen voor de verwerking van uw order. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet aan derden door zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring. Mochten in het kader van de verwerking van ordergegevens gegevens aan dienstverleners worden doorgegeven, dan zijn die gebonden aan de Duitse Wet op de Bescherming van Persoonlijke Gegevens (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), aan andere wettelijke bepalingen en contractueel ook aan de richtlijnen rond gegevensbescherming van B+S Payment Europe.

Herroepingsrecht

U kan een ooit verstrekte toestemming tot verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde voor de toekomst herroepen.

Informatierecht

Op schriftelijk verzoek informeren wij u graag over de met betrekking tot uw identiteit opgeslagen gegevens.

B+S cookie-informatie

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden van maximaal 4 kb die door uw internetbrowser van een website op uw computer of uw mobiel toestel kunnen worden geplaatst. Hierdoor kan de website uw activiteiten of voorkeuren gedurende een bepaalde periode "onthouden".

De meeste internetbrowsers ondersteunen cookies. Toch is het mogelijk uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies telkens geweigerd en tegelijkertijd verwijderd worden.

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Websites gebruiken cookies hoofdzakelijk:

  • om gebruikers te identificeren, 
  • om het surfgedrag van de gebruiker beter te begrijpen, 
  • om de gebruiker te helpen bij het invullen van formulieren, zonder dat hij of zij gegevens opnieuw moet invoeren, als hij of zij van de ene naar de andere website surft of dezelfde website enige tijd later opnieuw bezoekt. 

Cookies kunnen eveneens worden gebruikt voor gerichte online advertenties of advertenties op basis van een vorige zoekopdracht van de gebruiker.

Hoe worden cookies gebruikt?

De webserver die de webpagina ondersteunt, kan een cookie op de computer of het mobiel toestel van de gebruiker opslaan. Cookies kunnen echter ook worden bewaard door een externe webserver, die bestanden beheert die tot de webpagina behoren of waarnaar op de pagina wordt gelinkt. Deze cookies worden "http header cookies" genoemd. Cookies kunnen ook door middel van JavaScript worden bewaard.

Telkens een gebruiker naar een nieuwe website surft, krijgt de webserver toegang tot de waarden van de cookies die tevoren werden geplaatst. Als de vorige website dan opnieuw wordt opgeroepen, kan de inhoud ervan worden aangepast aan de tevoren vastgestelde waarden. Op dezelfde manier kan JavaScript een cookie dat tot zijn domein behoort, lezen en een hiermee overeenkomstige handeling verrichten.

Welke verschillende soorten cookies zijn er?

Cookies kunnen worden ingedeeld volgens hun levensduur of het domein waartoe ze behoren. Bij de indeling volgens levensduur, spreken we ofwel van:

  • sessiecookies die worden verwijderd zodra de gebruiker de browser sluit, of
  • permanente cookies die gedurende een zekere, vooraf bepaalde periode op de computer of het mobiele toestel van de gebruiker blijven staan.

Met betrekking tot het domein waartoe een cookie behoort, kan men 2 soorten onderscheiden:

  • Cookies van het huidige domein die door de webserver van de bezochte website worden geplaatst en die tot hetzelfde domein behoren, en 
  • Cookies van derden die door een ander domein aan het domein van de website worden doorgegeven. Dit gebeurt wanneer op de webpagina naar een bestand zoals JavaScript wordt gelinkt, dat zich niet op hetzelfde domein bevindt.

Hoe lang worden cookies bewaard?

Permanente cookies worden voor een periode van 30 tot 540 dagen bewaard. Sessiecookies worden tot het einde van de sessie (cookies van het huidige domein) of maximaal 30 minuten (cookies van derden) bewaard.

Welke cookies van derden gebruiken wij?

Wij gebruiken "analytische" cookies van derden en sessiecookies die ons het aantal bezoekers doorgeven en leren begrijpen en die ons erbij helpen het surfgedrag van de gebruiker beter te begrijpen.

Indien u meer informatie wenst, kunt u de verklaring van onze externe cookieprovider lezen:

Bovendien gebruiken we cookies van "googleadwords“ en "doubleclick“ om geïndividualiseerde marketinginformatie ter beschikking te stellen. Meer informatie vindt u hier:

Hoe kan ik het gebruik van cookies weigeren?

Indien u dit wenst, kunt u cookies weigeren of deactiveren door uw browserinstellingen aan te passen. Het zou echter kunnen dat u de website hierdoor niet meer optimaal kunt gebruiken wanneer u een cookie van het huidige domein hebt geweigerd dat essentieel is voor de functionaliteit van de website.

  • Ik wil etracker-cookies uitzetten en het verzamelen van gegevens tegenspreken:
  • Ik wil hurra-cookies uitzetten: Opt-out hurra

Cookie Opt-out hurra:
The cookies are disabled. If you wish to enable them again, please delete your browser cookie "__coo" from hurra.com

Vragen en opmerkingen

Voor vragen, suggesties of opmerkingen over dit onderwerp kan u zich wenden tot onze deskundigen ter zake:

B+S Payment Europe SPRL
Waterloo Office Park
Bâtiment N
Drève Richelle 161 bte 65
1410 Waterloo
Belgium
www.bs-payment-europe.com
privacy@bs-payment-europe.com